Aktuális

Facebook Status

Szívbunker / Christ Centre
Facebook Icon2018/01/18 at 1:19 pm

21 Napos Ima-és Böjt - JAN. 18, csütörtök

(2. hét – helyi gyülekezet, magyar eklézsia)

12. NAP – Az evangélium terjesztéséért, missziós lelkületért, küldetésekért
(MÚLT, JELEN, JÖVŐ - HÁLAADÁS ÉS KÉRÉS, KÖZBENJÁRÁS)

Bibliarészek:

- ApCsel 1:8

Imafókusz:

- Imádkozz a misszióban levő szolgálókért, családokért!

- Imádkozz mindazokért a szolgálatokért, személyekért, akik nem keresztények felé kilépnek, és elviszik, szólják az evangéliumot! Imádkozz, hogy te is ilyen legyél!

- Bizonyságtevésben való megerősödésért

- Prófétai evangélizálásban való megerősödésért - nyilvános jelekért és csodákért az Úr Jézus Krisztus nevében

-----

Oszd meg, hogy másokhoz is eljusson!

Facebook Picture
Szívbunker / Christ Centre
Facebook Icon2018/01/17 at 12:48 pm

21 Napos Ima-és Böjt - JAN. 17, szerda

(2. hét – helyi gyülekezet, magyar eklézsia)

11. NAP – Helyi gyülekezetedért, a városodban levő gyülekezetekért
(MÚLT, JELEN, JÖVŐ - HÁLAADÁS ÉS KÉRÉS, KÖZBENJÁRÁS)

Bibliarészek:

- ApCsel 11:19-30

Imafókusz:

- Imádkozz a gyülekezeted növekedéséért, és hogy az Úr adjon bölcsességet, hogy megfelelően kezeljék a rájuk bízottakat (tanítvánnyá váljanak)!

- Imádkozz, hogy kiszoruljon a versengés, az irigység, és megerősödjön a szeretet, az önzetlenség, egymás különbnek tartása!

- Imádkozz, hogy legyenek kiengesztelődések, szív szerinti közeledések, együttműködések a városban levő különböző hitgyakorlatú gyülekezetek és közösségek között!

- Be nem épült, kóbor keresztények ne tudjanak megosztást, elidegenedést okozni a hívők, a gyülekezetek és a vezetők között!

-----

Oszd meg, hogy másokhoz is eljusson!

Facebook Picture
Szívbunker / Christ Centre
Facebook Icon2018/01/16 at 12:45 pm

21 Napos Ima-és Böjt - JAN. 16, kedd

(2. hét – helyi gyülekezet, magyar eklézsia)

10. NAP – Vezetőkért, szolgálókért, a vezetésért
(MÚLT, JELEN, JÖVŐ - HÁLAADÁS ÉS KÉRÉS, KÖZBENJÁRÁS)

Bibliarészek:

- 1 Thesszalonika 5:12-13
- Kolossé 1:9-11
- Efézus 1:15-23

Imafókusz:

Kérd Isten kegyelmét, áldását és oltalmát a gyülekezetek vezetőire (név szerint imádkozz értük - hálaadás, áldás)!

Kérd Istent, hogy szolgálati területeken világos kompetencia-határok legyenek, szolgáló csoportok jöjjenek létre, az új generáció együtt tudjon szolgálni az előttük levőkkel!

Imádkozz a vezetők megújulásáért, felfrissüléséért, kapcsolataikért, családjaikért, egészségükért, anyagi életükért!

A vezetők tudjanak Isten szíve szerint tekintélyt, hatalmat, döntési jogköröket delegálni új személyeknek! Vezetőképzés és mentorálás, szellemi atyasági és fiúsági kapcsolatok alakuljanak ki szív szerint!

-----

Oszd meg, hogy másokhoz is eljusson!

Facebook Picture
Szívbunker / Christ Centre
Facebook Icon2018/01/15 at 3:43 pm

Szíverősítő: hétfőn 22:00-kor és szerdán 18:30-kor a PAX TV-n vagy bármikor a Youtube-on!
Eheti üzenet: GYEREKNEK LENNI
[♥]
---
Ha neked áldás, OSZD MEG, hogy másnak is az legyen!

Facebook Picture
Szívbunker / Christ Centre
Facebook Icon2018/01/15 at 10:05 am

21 Napos Ima-és Böjt - JAN. 15, hétfő

(2. hét – helyi gyülekezet, magyar eklézsia)

9. NAP – Tanítvánnyá válni, tanítványként élni és tanítvánnyá tenni másokat
(MÚLT, JELEN, JÖVŐ - HÁLAADÁS ÉS KÉRÉS, KÖZBENJÁRÁS)

Bibliarészek:

- Máté 28:19-20
- Márk 3:13-18

Imafókusz:

- Imádkozz a gyülekezetekért, hogy olyan struktúrát építsenek fel, olyan légkört hozzanak létre, ami elősegíti a tanítványképzést.
- Imádkozz, hogy mindannyian továbbra is az Úr Jézus Krisztus képmására változzunk.
- Imádkozz, hogy emberek ne maguk köré, hanem Krisztus köré gyűjtsék a hívőket.

-----

Oszd meg, hogy másokhoz is elérjen!

Facebook Picture
Szívbunker / Christ Centre
Facebook Icon2018/01/14 at 11:56 am

21 Napos Ima-és Böjt - JAN. 14, vasárnap

(2. hét – helyi gyülekezet, magyar eklézsia)

8. NAP – a még Krisztus nélkül élőkért
(MÚLT, JELEN, JÖVŐ - HÁLAADÁS ÉS KÉRÉS, KÖZBENJÁRÁS)

Bibliarészek:

- Lukács 19:10
- Lukács 15:1-31

Imafókusz:

- Gondolj azokra az emberekre, akiket Isten az életedbe helyezett, és akik jelenleg nem ismerik Krisztust Urukként és Megváltójukként. Imádkozz értük név szerint, és szánd oda magad, hogy az ő üdvösségük az imaéleted rendszeres részévé váljon!
- Imádkozz, hogy a gyülekezeted tagjaiban növekedjen a szeretet és a szenvedély az elveszettek iránt, és hogy a gyülekezeted egy olyan hely legyen, ahol az emberek rendszeresen megtalálják az új életet Krisztusban.

-----

Oszd meg, hogy másokhoz is elérjen!

Facebook Picture
Szívbunker / Christ Centre
Facebook Icon2018/01/13 at 11:44 am

21 Napos Ima-és Böjt - JAN. 13, szombat

(1. hét: én és a családom, szűk kapcsolatrendszerem)

7. NAP - Dicséret
(MÚLT, JELEN, JÖVŐ - HÁLAADÁS ÉS KÉRÉS, KÖZBENJÁRÁS)

Bibliarészek:

- Zsoltárok 147
- Ézsaiás 12
- Efézus 1:5-7

Megvallások:

- Az Úr hatalmas és dicséretre méltó (Zsoltárok 96:4)
- Áldom az Urat és nem felejtem el az Ő áldásait (Zsoltárok 103:2)
- A szívem ujjong az örömtől, és énekkel adok hálát Neki (Zsoltárok 28:6-7)
- Hálaadással és örömnek szavaival jövök ... Te megtisztelsz engem, és nem leszek jelentéktelen (Jeremiás 30:19)
- Nem fogok aggódni semmi felől, hanem hálaadással fogom imádságban Isten elé vinni a kéréseimet (Filippi 4:6)

Imafókusz:

Mennyei Apukám, hálát adok mindazokért a dolgokért, amiket az elmúlt évben cselekedtél az életemben, akár kicsi, akár nagy dolgokról van szó (pl. ki tudtam fizetni a lakbért vagy meggyógyultam... stb).
Magasztallak Téged azért, aki Te vagy, az én Megváltóm, a Gyógyítóm... stb.
Ünneplem mindazt, amit tettél értem!

-----

Osszátok bátran, hogy minél több ember csatlakozhasson az imalánchoz!

Facebook Picture
Szívbunker / Christ Centre
Facebook Icon2018/01/12 at 11:01 am

21 Napos Ima-és Böjt - JAN. 12, péntek

(1. hét: én és a családom, szűk kapcsolatrendszerem)

6. NAP - Győzelem
(MÚLT, JELEN, JÖVŐ - HÁLAADÁS ÉS KÉRÉS, KÖZBENJÁRÁS)

Bibliarészek:

- Jeremiás 20:11
- 2 Mózes 23:22,27
- 4 Mózes 36:7-8

Megvallások:

- Mivel Isten velem van, ki lehet ellenem?
- Jézus Krisztus uralkodik, és minden ellenségét a lábaim alá veti.
- Jézus Krisztus adja nekem a győzelmet, ezért szilárdan állok, és nem engedem, hogy bármi is megingasson.
- Nagyobb az, Aki bennem van, mint aki ebben a világban van.
- Érvényesítem a győzelmemet, és továbbadom másoknak.

Imafókusz:

Válassz (vagy kérj Istentől) területeket az életedben, ahol győzelemre van szükséged, és mindegyiket emeld fel Isten elé, kihirdetve az Ő győzelmét mindegyik terület fölött és hálát adva, hogy Ő már megnyerte a csatát ezeken a területeken is számodra!

-----

Osszátok bátran, hogy minél több ember csatlakozzon az imához!

Facebook Picture
Szívbunker / Christ Centre
Facebook Icon2018/01/11 at 8:45 am

21 Napos Ima-és Böjt - JAN. 11, csütörtök

(1. hét: én és a családom, szűk kapcsolatrendszerem)

5. NAP - Oltalom

(MÚLT, JELEN, JÖVŐ - HÁLAADÁS ÉS KÉRÉS, KÖZBENJÁRÁS)

Bibliarészek:

- Zsoltárok 91

- Zsoltárok 121

- Máté 18:14

Megvallások:

- Uram, Te velem vagy, és megtartasz, bármerre is járok

- Betakarsz szárnyaiddal, ahol menedéket találok

- Angyalokat küldesz, hogy őrizzenek engem

- Még ha szenvedek is egy ideig a gonosznak való ellenállásban, Te megőrzöl, megerősítesz, megszilárdítasz és megdicsőítesz engem

- Egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz jószerencsés

Imafókusz:

Kérem Istenem, a Te oltalmadat magamra, a barátaimra, családomra és mindazokra, akiket Isten a szívemre helyeztél!

-----

Osszátok bátran, hogy minél több ember csatlakozzon az imához!

Facebook Picture
Szívbunker / Christ Centre
Facebook Icon2018/01/10 at 1:27 pm

21 napos ima és böjt - JAN 10.
(1. hét – én és a családom, szűk kapcsolatrendszerem)

4. NAP - Isten terve és célja
(MÚLT, JELEN, JÖVŐ - HÁLAADÁS ÉS KÉRÉS, KÖZBENJÁRÁS)

Bibliarészek:

Zsoltárok 139:13-18
Efézus 4:7-8, 11-13
Máté 25:14-30

Megvallások:

- A Te dicsőségedre lettem teremtve (Ézsaiás 43:7)

- Te hívtál el, és Te teszed sikeressé utamat (Ézsaiás 48:15)

- A Te alkotásod vagyok, Jézus Krisztusban jó cselekedetekre teremtettél, amiket Istenem, Te már előre elkészítettél nekem, hogy azokban járjak (Efézus 2:10)

- Mennyei Atyám, a Te elhívásod és ajándékaid visszavonhatatlanok (Róma 11:29)

- Te határoztad meg az én napjaim számát (Zsoltárok 139:16)

Imafókusz:

Mennyei Apukám, Te jó tervvel és céllal alkottál meg engem.

Nézd át a próféciákat és kijelentéseket, amiket Isten eddig adott neked, és hittel imádkozz értük erre az évre vonatkozóan!

Facebook Picture