Hisszük, hogy Isten célja napjainkra, hogy összehívja, felállítsa az Ő dicsőséges egyházát, melynek tagjaivá, részeseivé hív minket mindannyiunkat. Hisszük, hogy ennek az egyháznak nagyobb lesz a dicsősége, ereje és hatása minden korábbi egyházi, templomi, gyülekezeti intézménynél, de nem az emberek vagy vezetők vagy stratégiák vagy pozíció vagy bármi más miatt, hanem mert Jézus Krisztus saját dicsősége ragyogja azt be! Mert ez az egyház, ez a mozgalom Jézus Krisztust, az Ő személyét, az Ő golgotai keresztjét, az Ő minden tekintetben befejezett megváltását és az Ő dicsőségét helyezi középpontba, mutatja be mindenben! Ez a dicsőséges egyház helyreállítja a régi romokat, felépíti az elődök által félbehagyott alapokat, lerombolja mindazt, ami nem dicsőíti Krisztust a gyülekezetekben, a hitgyakorlatokban, a hétköznapokban. Ez az egyház Jézus Krisztus kegyelmének örömhírét hirdeti a haldokló, szomjazó világ számára – szabadítást, eloldozást, gyógyulást, vigasztalást és örömöt közvetít a megkötözötteknek, a foglyoknak, a betegeknek és a gyászolóknak, és Isten ki nem érdemelt támogatását, kedvességét és kivételezését (azaz kegyelmét) hozza el a világnak, megbékéltetve a kívülállókat Istennel Jézus Krisztusban. Ennek a dicsőséges egyháznak a tagjait arról ismeri fel a világ, hogy valóban, nem képmutatóan szeretik egymást, és szeretik azokat is, akik nem az egyházuk tagjai. Ebben az egyházban a természetfeletti a természetes – mivel a Jézusról szóló örömhírt, a kereszt  “botrányát” hirdeti, Isten Szent Szelleme együtt munkálkodik vele, erővel és hatalommal, nem mindennapi jelekkel és csodákkal!