BibliaTréning tartalomjegyzék

A kékkel jelölt tanítások elérhetőek – a linkre kattintva meghallgatható az adott témakör. Ajánljuk, hogy az elejétől haladva hallgasd a tréninget, mert a leckék egymásra épülnek!

I. Az Ő történetének (His story) áttekintése:

101 A Biblia (története, hitelessége) / Bibliaértelmezési alapelvek

102 Egy történet / Isten / A teremtés

103 A bűnbeesés / A halál

104 Bizonyítási eljárás / Sínai törvényadás / Ószövetség

105 Megváltás / Golgota / Helycsere

106 Jézus feltámadása / Újszövetség / Gyülekezet és kegyelem kora

107 Utolsó idők / Elragadtatás / Jutalomosztó ítélet / Első feltámadás(ok)

108 Utolsó idők jelei / 70. évhét / Nagy nyomorúság / Antikrisztusi birodalom

109 Millenium / Végső ítélet / Új ég és új föld

II. Keresztény/Gyülekezeti élet:

II/1. Keresztény hit alapjai (Zsid 6:1-2-ből kiindulva)

201 Halott cselekedetekből való megtérés

202 Keresztségek (Vízbe és Szent Szellembe / Betöltekezés Szent Szellemmel / Nyelveken való szólás)

203 Kézrátétel

204 Beszéd / Megvallás

205 Hit fajtái, definíciói, lépései

206 Hit cselekedetek és tekintélyi kapcsolatok

207 Hit / Hithősök / Hit vs. varázslás

208 Hit / Szabad akarat / Párválasztás

209 Látás / Az Ige világossága / Bevezetés az álmokhoz

210 Álomfejtés

211 Vi’z(ualizác)ió / Lát(om)ás / Révület / Transz

212 Karizmák (Kegyelmi ajándékok)

213 Gyümölcs (és karizmák) / Jellem

II/2. Gyülekezeti élet sarokkövei (ApCsel 2:42-ből kiindulva)

214 Gyülekezeti élet alapjai / Apostoli tanítás

215 Atyai tisztség / Légy tanítható

216 Ima / Imádkozás (görög szavak alapján)

217 Böjt / Újszövetségi böjt

218 Virrasztás, Várás, Vigyázás

220 Dicsőítés (elmélet és a gyakorlatban)

223 Anyagi élet / Tized az Ó és ÚSZ-ben / Adakozás / Vetés / Gazdagság

226 Szentség és Tisztaság (Igaz emberként)

227 Szeretet-közösség

II/3. Egyébb apostoli tanítások

291 Úrvacsora / Szenvedés / Megbocsátás

292 Gyógyulás

293 Szellemi világ / Szellemi hierarchia / Szellemi hadviselés

294 Szellemi fegyverzet / Démonológia / Szabadulás

295 Szolgálati ajándékok / Egyház-igazgatás

296 Királyi papság

297 Áldás vagy átok

III. Háttér –ismeretek evangelizáláshoz:

301 Rövid egyháztörténet (nem történelem) / Jelenések 7 gyülekezete / Dicsőséges egyház

302 Teremtéstudomány vs. evolúcióelmélet / Özönvíz

303 Izráel (története, prófétai szerepe, jelentősége) / Filoszemitizmus, Cionizmus, Antiszemitizmus

304 New age / Okkultizmus

305 NewWordOrder (Újvilágrend) / Összeesküvés elméletek

306 Gyakorlati evangelizáció

400 Évzáró: Ismeret / Hit / Szeretet

ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT:

TEMATIKA – BibliaTréning