Besorolás nélküli

Énekek Éneke, 8. fejezet 7 (meg nem fizethető szeretet)

Örökkévaló Istenem, Jézus Krisztus!
Hálás vagyok, hogy mindennap örök szerelemmel szeretsz engem!
Hogy Te hívtál létezésre, és már akkor szerettél, mielőtt megteremtettél, mielőtt megszültél, mielőtt újjászültél!
Te magad vagy a szeretet, a szerelem!
Ha valaki háza minden kincsét is kínálná a Te szeretetedért, szerelmedért, csak megvetnék érte!
Felbecsülhetetlenül értékes, különleges a Te szereteted – ki nem fizethető, ki nem érdemelhető, meg nem vásárolható!
Hálát adok, hogy Te érdemtelenül, nem az én érdemeimre tekintettel, hanem a Te érdemedre tekintettel – a Te helyettes áldozatodra tekintettel – szeretsz engem!
Nem cselekedetekért, hogy ne is dicsekedhessek, csak Veled!
Köszönöm, hogy semmit nem tudok tenni, hogy jobban szeress, és bármit is teszek, nem fogsz kevésbé szeretni attól!
Köszönöm, hogy a te szereteted feltétlen!
Megdolgozni érte nem lehet, minden kincsemmel megvenni sem, csak elfogadni lehet.
Én elfogadom ma is, Istenem!
És bár megháláni sosem tudom, de hálát adok, és mindenem neked adom, drága Krisztusom!
Gyere, és tölts be, járj át szerelmeddel, Szellemeddel, és légy eggyé Velem, gyönyörű Vőlegényem!

[♥]

Énekek Éneke 8. fejezet 6-7 b)

Gyönyörű Szerelmesem, Jézus Krisztus!
Hálás vagyok a Te határtalan, örökké tartó szeretetedért, amellyel szeretsz engem!
Úgy lobog ez, mint a lobogó tűz – az ÚRnak lángja!
Sok víz sem tudja eloltani ezt a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni.
Kiolthatatlan ez a láng, nem ég el és nem fogy el sosem, ahogy ezt az égő csipkebokorban is megmutattad, mert csodás Szent Szellemed örökké égő olaja, kenete van benne!
Járj át engem is, URam, szent tüzeddel – eleveníts, forrosíts fel, lobogjon ez a láng egyre jobban és jobban a szívemben!
Égessen ki minden nem Tőled való dolgot belőlem, és terjedjen át ez a szenvedélyes szerelem a környezetemre, hogy lángra lobbanjanak ők is Érted!
Én veszem ezt a csodás, el nem fogyó kenetet, új tüzet Tőled az én életemre!
Köszönöm, hogy értem lángol a Te győztes szereteted örökké, Istenem!

[♥]

Énekek Éneke 8. fejezet 6-7 a)

Egyetlen szenvedélyesen szerető URam, Jézus Krisztus!
Pecsétként teszlek a szívemre, pecsétként teszlek a karomra!
Köszönöm, hogy eljegyeztél magadnak, hogy elpecsételtél a Szent Szellem pecsétjével engem! Én már a Tied vagyok, s Te az enyém!
Bizony, erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír.
Hálát adok, hogy a Te irántam való, féltő szerelmedet semmi de semmi nem tudja legyőzni! Köszönöm, hogy olyan erős szeretet ez, ami vállalta a halált, ami lement értem a sírba!
Nincs ennél nagyobb szeretet, mint hogy Te az életedet adtad értünk!
És ez a szeretet legyőzte a halált, mert Te feltámadtál a sírból, és örökké élsz és uralkodsz, Én gyönyörű Királyom!
A Te tökéletes szerelmedtől nem választhat el engem már sem nyomorúság, sem szorongattatás, sem üldözés, sem éhezés, sem mezítelenség, sem veszedelem, sem fegyver, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény!
Én örökké a Tiéd, s Te örökké az enyém!

[♥]

Énekek Éneke, 5. fejezet 10

Dicsőség Királya, Szerelmesem, Jézus!
Ragyogó vagy és piros, tízezer közül is kitűnsz Te!
Dicsőséged felülmúl, túlragyog minden más dicsőséget – a Te neved név minden név felett, hatalmad hatalom minden hatalom felett!
Benned nincsen semmi sötétség, sem árnyék, még csak fény és árnyék váltakozása sem – szüntelenül jó vagy, szüntelenül szent vagy, a Szentek Szentje, dicsőséges és tökéletes!
Te vagy minden jó és tökéletes ajándék forrása!
Te vagy a világ világossága – Te vagy az én világosságom!
A Te vörös véred az én drága megváltásomnak az ára – senki sincs Hozzád hasonló, senki Hozzád nem mérhető, senki sem szeret ennyire, mint Te, ki a véredet, saját életedet adtad értem, hogy én éljek, Benned éljek!
Hálát adok, hogy ma is Benned élek, és ez az élet, amit Te elhoztál nem puszta túlélés, hanem bőséges, eleven, isteni eredetű örök élet, mely már most elkezdődött és Szellemed által egyre jobban kibontakozik bennem!
Én már nem magamnak élek, hanem Te élsz bennem!
Hálát adok, hogy a Te drága véred, az egyetlen örökérvényű áldozatod egyszer és mindörökké lemosta minden bűnömet, megszabadított, tökéletessé tett és megszentelt engem!
Senki sincs, aki Hozzád fogható, gyönyörű Szerelmesem!

[♥]

Énekek Éneke, 2. fejezet 4-6

Csodálatos Vőlegényem, Jézus Krisztus!
Vigyél el engem a borozóhelyre, melynek jelvénye a szerelem!
Vigyél magaddal a megmámorosodás, az örvendezés, a vigasztalás, az ünneplés helyére – a véreden kötött új szövetség valóságába, ahol minden ígéret igen és ámen, az intim közösség helyére Veled, melynek a lényege az isteni szerelem, az eggyé levés Veled!
Te vagy a szeretet, Te vagy a szerelem!
Részesíts engem a Te természetedből, hogy a Te forró, kiolthatatlan, feltétlen szereteteddel tudjalak viszontszeretni Téged, és szeretni másokat!
Erősítsetek aszú szőlővel, üdítsetek fel almával, mert a szerelem betege vagyok – add, hogy testemben is érezzem ezt az örök szeretetet, mert én a Te lázas, szenvedélyes szerelmesed vagyok!
Bal karod a fejem alatt van, jobboddal átölelsz engem!
Én megnyugszom és védelmet találok a Te ölelő karjaidban!
Balodban gazdagság van és dicsőség, és hosszú élet a jobbodban.
Köszönöm, hogy érdemtelenül is – a Te érdemeidre tekintettel – megosztod ezeket velem.
Hálát adok, hogy karjaidban hordozol ma is és mindennap engem, Szerelmes Istenem!

[♥]

 

Énekek Éneke, 2. fejezet 3

Szerelmes URam, Jézus Krisztusom!
Mint almafa az erdő fái közt, olyan vagy, Szerelmesem, a legények közt!
Árnyékában vágyom ülni, gyümölcse édes ínyemnek.
Mindenkinél különb vagy, az egyetlen, páratlan örökkévaló Isten!
Egyedül Rajtad terem élet – egyedül a Te tested és a Te véred (a golgotai kopár keresztfa gyümölcse) az igazi étel!
A Te szárnyaid árnyékába vágyom, mert ez az én rejtekhelyem, menedékem, szívbunkerem! Hálát adok, hogy ma is itt pihenhetek, és itt biztonságot, védelmet és megnyugvást találok.
Te betakarsz és tökéletesen befedezel engem, és én a Te bevégzett munkád – a golgotai helycsere – gyümölcseit élvezem!
A Te gyümölcsöd édes, kívánatos, tökéletes – szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hit és hűség, szelídség, önmegtartóztatás…. Nincs törvény ezek ellen!
Én ízlelgetem, ínyemen érzem, ahogy mindezeket szívemben és számban forgatom, megvallom, mint az én új természetem jellemzőit Benned, amit Te Szent Szellemed által ma is és mindennap egyre inkább kimunkálsz bennem.

[♥]

Énekek Éneke, 1. fejezet 12

 

Jézusom, királyok Királya, te vagy az én Királyom!
Ha az asztalnál ülsz, nárdusom árasztja illatát.
Hálát adok, hogy tudhatom, Te ma is a trónodon ülsz – elrendeztél, elvégeztél mindent a golgotai kereszten, és leültél az Atya jobbjára, az uralkodói helyre, mert Neked adatott minden dicsőség mennyen és földön és a föld alatt!
Te erről az uralkodói asztalról terítesz nekem, onnan áldasz engem, és közbenjársz értem – ezért én megnyugszom, nyugalomban maradok, örvendezek és kivirágzok!
Kinyújtottad kegyelmed pálcáját felém, Királyom!
Nyugodtan eléd jöhetek, és bátran kérhetek, mert meghallgatsz engem!
A Te golgotai kereszted a pálca, amivel hidat vontál számomra Magadhoz – kegyelmet kaptam tőled, amit napról napra csak tetézel!
Hálát adok a kegyelemért, amiből életet adtál, a szerelmeddé tettél, újjá teremtettél, és támogatásodnak, szerelmednek és az áldásoknak a teljességét kínáltad fel nekem!
Én élek vele –
Én ÉLEK Veled!

[♥]