Mi is az “örömhír”?

Egy rövidfilm bevezetőnek:
 
 Az ÖRÖMHÍR (=jó hír vagy evangélium) nagyon egyszerű, és valóban nagyon jó: 

Az egyetlen egyedüli Teremtő Isten – akinek az alkotása vagy te magad is – SZERET téged, és KAPCSOLATBAN akar élni VELED!

TISZTÁBAN VAN minden bűnöddel, minden hibáddal, és bár mindezek nem férnek meg az Ő szent és tökéletes természetével, és nem az Ő jó tervének részeként jöttek be a világba, sem a te életedbe, Ő lehetővé tette, elkészítette az útját annak, hogy te TÖKÉLETLENÜL, úgy AHOGY VAGY, HOZZÁ JÖHESS, és békét köthess Vele: JÉZUS KRISZTUSon keresztül!

Békében élni Vele. Örökké. És már most is. Így kezdődik a nagybetűs ÉLET.

Jézus Krisztusban Isten testi formát vett fel, és az Ő kegyetlen – önként vállalt – KERESZTHALÁLÁBAN LERENDEZTE a te bűneidet és azok jogos büntetését – HA te elfogadod ezt!
HA ELFOGADOD, hogy Jézus a kereszten a te HELYEDBE állt, a Te “megváltód” lett = aki saját hibátlan, isteni élete árán megváltott, megszabadított, a legnagyobb árat fizetve kivásárolt téged a gonosz karmaiból. Ő kifizette a téged sújtó büntetést, ami elválasztott téged Istentől. Miért? Pusztán mert nem akart örökre elveszíteni téged. Mert Ő feltétel nélkül szeret téged! Ha ezt elfogadod, akkor most helyben ÚJ, TISZTA, SZABAD, ÖRÖK életet nyersz! 
 
Mert Jézus Krisztus nemcsak meghalt, hanem FEL is TÁMADT érted. Isten csodálatos erejével, Szent Szellemével feltámasztotta Őt a halálból, és mindennek az URává tette!
Mi több, Ő a SZENT SZELLEMét, az Ő megtapasztalható jelenlétét, erejét és hatalmát ADJA mindenkinek, aki hisz Benne!
 
Ez a megváltás, a helycsere, a megbocsátás, az “üdvösség” = az új, a Krisztus erejével felruházott, soha véget nem érő szuper élet tisztán Isten AJÁNDÉKa, amiért semmit nem tehetsz!
Nem érdemelheted ki! Nem tudod megvásárolni jócselekedetekkel! De még csak “visszafizetni” sem tudod Neki, mert ez megfizethetetlen. Ezt úgy hívják KEGYELEM.
A kegyelemért te magad semmit sem tehetsz, csak elfogadni tudod! És ez az, amire ösztönösen HÁLÁval válaszolsz!
Isten terve szerint csakis HIT által (Jézusba, az Ő személyébe, kereszten való megváltásába és feltámadásába vetett hit által) működik Isten e csodája, amellyel új életre szül téged. Nem cselekedetek által. De a szuper hír, hogy miután befogadod Őt, Ő erővel és hatalommal is FELRUHÁZ téged, hogy Benne teljesen új, a bűn felett uralkodó, győztes és SIKERES új ÉLETet kezdj, aminek még a cselekedeteidben is eredménye lesz!
 
Ez az örömhír tisztán és vitathatatlanul rögzítve van a BIBLIÁban, az Újszövetség lapjain, az evangéliumokban és az újszövetségi levelekben. Olvasgasd ennek tudatában János evangéliumát (ez az az evangélium, amelyik leginkább nekünk, a későbbi hívőknek íródott) és az újszövetségi (pl. páli) leveleket! Ha még nincs Bibliád, javasoljuk, hogy egy Egyszerű Fordítást vagy Újfordítást szerezz be, amennyiben nehezebben értelmezed a régies (Károli) nyelvezetet!
 
A Biblia azt is írja, hogy az “üdvözül”, az kapja meg Isten fenti ajándékát, aki a Jézusról szóló örömhírt SZÍVÉBEN hiszi, és SZÁJÁVAL megvallja!
Mondd el ezt az imát hittel hangosan Istennek:
"Drága Úr Jézus!
Bár nem ismerlek még, de hittel jövök Hozzád, hogy a Rólad szóló örömhír igaz! 
Köszönöm, hogy szeretsz, olyannyira, hogy meghaltál értem! 
Én elismerem, hogy bűnös ember vagyok, és önerőmből képtelen vagyok arra, hogy kitörjek ebből a nyomorult körforgásból, amibe beleszülettem. 
Rád van szükségem ahhoz, hogy célt tévesztett életemből megszabaduljak, hogy bűnbocsánatot kapjak, és azt a győztes életet éljem, amire Te teremtettél! 
Én elfogadom azt az ajándékot, amit adsz nekem, hogy a kereszten helyet cseréltél velem, és Te haltál meg helyettem, hogy én ezáltal éljek, igaz ember legyek, meggyógyuljak, és nem csak testi, hanem lelki-szellemi szinten is teljes körűen helyreálljak.
Köszönöm az örök életet! Köszönöm, hogy mivel hiszek Benned, nem kell már kárhozatra mennem! 
Köszönöm, hogy megbocsátod és eltörlöd most minden bűnömet! Köszönöm, hogy minden ami eddig volt, elmúlik most, és újjá lesz innentől minden! Köszönöm, hogy új ember lettem!
Én kérem és veszem most a Te Szent Szellemedet, aki mindenkor vezet és támogat, a Te természetfeletti jelenléteddel betölt engem! 
Köszönöm, hogy most már velem maradsz minden nap, és nem hagysz el sosem!  
Átadom az irányítást, hogy végezd el rajtam mindazt, ami kell, hogy tökéletesen állhassak majd meg Előtted a mennyben! 
Te vagy Jézus az én Megváltóm, Szabadítóm és az én életem Ura innentől!
ÁMEN"
 
Ha hittel a szívedben mondtad ezt az imát, hisszük, hogy “újjászülettél”, és az Ő GYERMEKE lettél ezáltal. Bűnbocsánatot nyertél, és Jézus – Szent Szellemével – beköltözött a szívedbe. 
És ennél még SOKKAL TÖBB is van Benne! Ígéretek, áldások, szabadság, gyógyulás, személyes és kapcsolatbeli helyreállás és olyan szuper dolgok, amikről még nem szóltunk a helyszűke miatt, de amiért ÉRDEMES tovább építeni és MÉLYÍTENI a kapcsolatod Vele!  
ÁPOLD hát a most kezdődő kapcsolatod Jézussal! Imádkozz Hozzá, adj hálát Neki a dolgokért az életedben, beszélj Hozzá!
Jézust a Bibliából ismered meg – Ő maga a testté lett IGE! A Biblia lapjain keresztül személyesen megszólít, formál, és épít téged, szóval olvasgasd az Igét, gondolkodj el az üzenetein hittel! 
És konnektálj keresztény TESTVÉREKkel, akik szintén újjászülettek, menj el keresztény közösségbe, mert nem vagy egyedül ezen az úton Vele! 
 
Ha elmondtad ezt az imát, mi szeretnénk hallani felőled, együtt örvendezni veled, és keresztény életedben segíteni téged – kérjük írj nekünk az info@szivbunker.hu címre!
 
Ha tele vagy KÉRDÉSEKkel, az nagyon jó és egészséges. Ajánljuk neked szeretettel az ingyenes online Bibliatréningünket, ahol a keresztény alapvetésekkel megismerkedhetsz: www.szivbunker.hu/bibliatrening
 
 
Isten mindannyiunk életét gyökeresen megváltoztatta, mióta befogadtuk Krisztust az életünkbe! Csodás dolgokat vitt végbe az életünkben – szeretnénk ezeket személyesen elmesélni neked! O:-) 
 
Addig is szeretettel ajánljuk figyelmedbe pár keresztény testvérünk közkinccsé tett történetét, amiben megosztják, őket hogyan ragadta magával Isten:

https://www.facebook.com/Szivbunker/videos/780020375739120

https://www.facebook.com/Szivbunker/videos/229296221509495