SZÍVERŐSÍTŐ: Ábrahám vs. Lót (Megszentelődés)

sziverosito szentseg02

1. kör:

Lót igaz volt (2Pét 2:7), Ábrahám viszont igaz és megszentelődő…

Isten Krisztus golgotai helycseréje alapján, kegyelemből tesz IGAZzá (=Vele rendben levővé) mindenkit, aki Krisztusban hisz automatikus ajándék mindenkinek, akibeiratkozik az Úr iskolájába.

“…mert ahogyan Ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz” (Róm 3:26). “Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne” (2Kor 5:21).

MEGSZENTELŐDÉS viszont csak azoké, akik nem csak beiratkoznak, hanem járnak is az Úr iskolájába ~ továbbra is Krisztust helyezik és tartják az életük középpontjában.

Szóval akkor izzadnunk kell? Neeem!

Bár aktívan részt kell vállalnunk ebben, de a mi szerető Istenünk az, aki elvégzi bennünk a megszentelést!

Hogyan? Jézus Krisztus és az Ige (Jn1) fürdője által!

Őt [Krisztus Jézust] tette nekünk Isten megszentelődéssé… (1Kor 1:30)

“…hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje [az egyházat]…” (Ef 5:26)

Nem akármilyen IGEFÜRDŐről van itt szó – “mert a betű megöl, a Szellem pedig megelevenít” (2Kor 3:6)

A Szent Szellem pedig KRISZTUSról tesz bizonyságot! (Jn 16:14, 1Jn 5:6, Jel19:10d)

mi részünk tehát, hogy Krisztust, az Ő személyét, megváltását és dicsőségét az Igében keressük, meglássuk, szemléljük, középpontba rakjuk és ott is tartsuk! Ő pedig megtisztít, felüdít, tökéletesít minket ezáltal – Általa (2Kor3:18)!

Könnyű és boldogító, nemde?:-) (Mt 11:30)

Az igaz Lót semmiből sem részesedett, míg Ábrahámnak jutott minden…!

Megéri megszentelődni – csak így éri meg! -, hiszen az örökség a megszentelteké!(Apcsel 20:32)

JÉZUS A MEGSZENTELŐDÉS ÚTJA, ÉS Ő MAGA A JUSS (AZ ÖRÖKSÉG) IS!

 

2. kör:

Á: az URat (az ÚR elhívását) követi – L: Ábrahámot követi

Á: személyes kapcsolata van Istennel – L: nincs személyes kapcsolata Istennel

Á+L is hibáznak, magatartásában egyikük sem tökéletes

Á: visszatérően oltárokat épít Istennek (~Jézus Krisztus golgotai áldozatának előképét helyezi a középpontba) – L: nem épít oltárokat Istennek

Á: a láthatatlant nézi – L: a láthatót nézi

Á: a békességet keresi – L: az Egyiptom földjéhez hasonló tájat (~világi gazdagság) keresi (+összekeveri Sodomát az Úr kertjével)

Á: Hebrónban telepedik le (~erkölcsi magaslatok), Mamré tölgyesében (a világtól elkülönült) – L: Sodomában telepedik le, a völgyben (~erkölcsi mélységek)

Á+L-t egyaránt megpróbálja behálózni a gonosz

L: nyomban fogságba is kerül! – Á. kell, hogy kiszabadítsa!

Á: elé megy az ÚR (~Melkisédek), mielőtt a gonosz (~Sodoma királya) behálózhatná – L: csak Á. farvízén utazva kapcsolódik az ÚRhoz

Á: kenyeret és bort visz elé az ÚR (~ felszolgál neki! Á. részesedik ezáltal az újszövetségi Úrvacsorai közösség valóságából) – L: nem szolgál fel neki az ÚR

Á: tizedet ad hitből – L: nem ad tizedet

Á: szövetséget köt vele Isten – L: nem köt vele szövetséget

Á: a sátra előtt ül (nem a világban tekereg) – L: Sodoma kapujában ül (~városvezetés helye)

Á: meglátogatja az ÚR (+2 angyal) otthonában, jót bulizik vele, esznek, nevetnek + megáldja, titkokat oszt meg vele, engedi, hogy alkudozzon Vele – L: Sodomába már csak a 2 angyal megy, és ők is csak unszolásra hajlandóak bemenni az otthonába – a hangulat igen fagyos

Á+L is mindketten jószívűek (vendégszeretőek)

Á: az ÚR előtt borul le (miután feláll..!;-) – L: a 2 angyal előtt borul le (~az akarat megvan, de hiányzik a helyes szellemi ítélőképesség)

Á: Isten a barátjának nevezi őt – L: ő nevezi az erőszakoskodó sodomaiakat a barátainak

Á: még az utódainak is megtanítja az Úr útját – L: a lányait az erőszakoskodóknak ajánlja fel(!); vői pedig kinevetik, amikor az Úr ítéletéről beszél nekik

Á: feleségének ifjúságát Isten megeleveníti, meggyógyítja meddőségét, és rajtuk keresztül hozza be Jézus Krisztust a világba – L: felesége odaveszik

Á: a hit ősatyja, a Messiás vérvonala, áldások élvezője, az élettel betelve megy az Úrhoz –L: mindenét elveszti, leányaival egy barlangba bezárkózva marad, félelemben és rettegésben tölti napjait, majd leányai perverz módon rászedve őt gyereket támasztanak tőle (Moábot és Ammont, akiknek leszármazottai Á. leszármazottainak ellenségeivé válnak)

Ábrahám hithős lett a Biblia lapjain, Lót pedig egy lenullázott igaz ember

 Mit csinált Ábrahám ennyivel jobban? Krisztusban hitt, és mindvégig középpontban tartotta Őt!

Ábrahám, a ti atyátok ujjongott azon, hogy megláthatja az Én napomat: meg is látta, és örült is. [Jézus]” (Jn 8:56)

Ábrahám látta KRISZTUS személyét, megváltását és dicsőségét! – az áldozatiOLTÁRokban, MELKISÉDEKben és az általa felszolgált KENYÉRben ÉS BORban, aCSILLAGOKba írt történetben, valamint az IZSÁKOT Mórijja hegyén – azaz a későbbi Golgotával azonos helyszínen(!) – HELYETTESÍTŐ ÁLDOZATi állatban!

Ajánlott Igeszakasz a Krisztusban való – megszentelő – gyönyörködésre1Móz12 – 1Móz25:11! 0:-)

[♥]

 

sziverosito szentseg01