SZÍVERŐSÍTŐ: Amint Nóé napjaiban…

sziverosito noe

1. kör:

De Nóé kegyelmet talált az ÚR előtt.” (1Móz 6:8)

Nóé napjai, az özönvíz előtti, AKKORI világ (2Pét 3:6) sok szempontból nagyon különbözött a mi, mostani világunktól, de más szempontból meg mégis nagyon hasonlóvolt hozzá. Más volt az éghajlat, a domborzat, a vízrajz, és óriások [nefilim – bukottak] éltek a földön… Ezek a lények a természetfeletti gonoszság, erőszakosság, “szerezd meg magadnak” magatartás hírhedt figurái voltak (lsd 1Móz 6).

Természetes szinten úgy tűnhetett, hogy az akadályok, kihívások, nehézségek ilyentermészetfeletti megnyilvánulásaival szemben szinte lehetetlen egyről a kettőre jutni…

Lehet te is hasonlóan érzed magad (ne lepődj meg, ez teljesen összhangban van a Bibliával! Lk17:26-27:-). Lehet éppen leküzdhetetlen óriások tornyosodnak előtted is az anyagi életedben, magánéletedben, munkahelyeden, kapcsolataidban, az ÚRral való járásodban, a múltadat, jelenedet, jövődet illető dolgokban…

De Nóé KEGYELMET (ki nem érdemelt támogatást, kedvezményezést, jóindulatot és gondoskodó szeretetet) nyert az ÚRtól!

S ezzel messze az “óriás” problémák fölé tudott emelkedni.

DE vajon mi is volt Nóé titka?!

Ugyanis a legelső dolog, amit a Biblia Nóéról említ minden mást megelőzően az, hogyKEGYELMET nyert az ÚRtól. A bárkában való megmenekülés, az özönvízszerű problémák fölé emelkedés csak ezt követően történt meg.

Miért pont ő kapott kegyelmet?! Hogyan sikerült ez neki?!

Nóé HITT KRISZTUSBAN! De hogyan lehetett neki Krisztusba vetett hite, mikor még Bibliája sem volt?:-)

Nóé felmenői a következők (1Móz5:3-29, Lk3:36b-38):

Ádám (jelentése: az ember), Sét (kijelölt/ve, elrendelve), Énós (halandóság), Kénán (bánat, kifizet), Mahalalél (az áldott, dicsért Isten), Járed (leereszkedik, lejön), Énok (felajánlja, kihirdeti), Metusélah (az ő halála elhozza), Lámek (szegény, megalázott, kilátástalan), Nóé (nyugalom, vigasztalás).

Tehát Nóé ismerve a családfáját egy igen különleges üzenet birtokában volt, mely saját magára vonatkozólag is igen komoly kijelentést hordozott. Éspedig: “Az ember halandóságra, bánatra és ennek kifizetésére lett elrendelve, de az áldott, dícsért Isten leereszkedik és kihirdeti/felajánlja, hogy az Ő (fia) halála elhozza a szegény, megalázott, kilátástalan vigasztalását, nyugalmát.

Nem más ez, mint maga az evangélium!

Nóénak, vagyis “a NYUGALOM emberének” el kellett hinnie, hogy ahogy a profécia is mondja, ő az a valaki, akinek az életében maga az áldott Isten fog leereszkedni, és elhozza a nyomorult nyugalmát. Nóé ezt hitte el, erre tette fel az életét.

Ahogy ezt a neve is mutatja, nyugalomban maradt, nem törődve az óriásokkal, és boldogulását magától az áldott Istentől várta. Benne bízva nyugalomban maradt mindaddig, amíg az áldott Isten a saját Fia halálában (aki a világ megteremtése előtt már megáldoztatott Jel 13:8b) el nem hozta számára a felülemelkedést, áttörést, győzelmet.

Számodra is ez az egyedüli megoldás, hogy MEGNYUGODJ az ÚR gondoskodó szeretetében, befejezett megváltásában, amit a golgotai kereszten a Fia halálában hozott el neked:

ne nyugtalankodjon a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek Énbennem [Jézus].” (Jn 14:1)

És ahogy Nóé életében – hitének megfelelően – megjelent az ÚR a rendelt időben, veled is úgyanúgy meg fogja tenni!

Krisztusban te is kegyelmet találtál az ÚR előtt!

 Ezért maradj nyugalomban.

És…

Készülj a csúcsra!!!

 

2. kör:

Titeket is megment [szodzo=üdvözít, gyógyít, szabadít, gyarapít, teljessé tesz] ennek [a bárkának a] képmása, a keresztség” (1Pét 3:20-21)

Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra” (Gal 3:27)

Isten ígéretéhez hűen leereszkedett, és elhozta Nóénak az “óriás” problémákon való felülemelkedést, áttörést és győzelemet: A BÁRKÁT!

Nem más ez, mint maga Jézus Krisztus (személye, megváltása és dicsősége). Hiszen az Írások, Mózestől kezdve Róla tesznek bizonyságot (Jn 5:39-40). Benne van az élet!

A bárka / Krisztus (1Móz 6-8):

 1.  Isten még a vízözön előtt elkészíttette a bárkát, hogy életet adjon / ahogy Krisztus is már a világ megteremtése előtt feláldoztatott (Jel 13:8)
 2.  gófer fából készült, ami csak itt szerepel az egész Igében / ezzel Krisztus egyedülállóságát hirdetve, miszerint nincs más név, aki által üdvösségünk (áttörésünk, egészségünk, szentségünk, jólétünk) lehetne (ApCsel 4:12)
 3. a fát ki kell vágni, hogy abból bárkát építhessenek, mely megment az ítéletidőben / ahogy a Názáretinek (=a sarjadék/hajtás) is ki kellett vágatnia az élők közül (Ézs 53:2, Dán 9:26)
 4. kívül-belül “be volt vonva” [héber: kafer = engesztelés] ~ be volt fedezve, engesztelve volt / ahogy Jézus, a mi Befedezőnk dicsőséges személye teljeskörű befedező engesztelést szerzett (Zsid 2:17)
 5. rekeszekkel [héber: fészek] teli / ahogy mindegyikünknek saját fészke, készített helye van Benne (Jn 14:1-3)
 6. három szintes / ahogy Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz; ahogy a te múltad, jelened, jövőd, valamint tested, lelked, szellemed el van rejtve Benne, mert Ő (aki egy-három Isten) az ÚR a mennyben, a földön és a föld alatt (Zsid 13:8, Kol 2:10)
 7. ahogy a bárka paraméterei / úgy Jézus is a legtökéletesebb stabilitást adja az élet viharaiban, nem szégyenül meg, aki Benne hisz (Róm 10:11)
 8. csak a tetején volt egy ablak / hogy az ítélet elől a Krisztusban új életre feltámadtak az odafentvalókkal törődjenek (Kol 3:1-3)
 9. egy ajtó volt az oldalán / az Ő átdöfött oldalán kijárunk, bejárunk, legelőt találunk, mert Ő az ajtó, amit senki se ki, se be nem zárhat előttünk (Jn 10:9, 19:34, Jel 3:7)
 10. tiszta és tisztátalan egyaránt jöhetett a bárkába / mert csak az menekül meg, aki hit által bemegy, és megpihen az ÚR könnyű és boldogító igájában (Mt 11:38, 1Kor 3:11-15, 2Tim 2:19-21, Jel 22:17)
 11. párosával kellett az állatoknak és Nóé egész házanépének is bemennie / mertKrisztusban az ÚR megszaporít, megsokasít és üdvözít téged is a teházadnépével együtt (Jn 10:10b, ApCsel 16:31) [értsd: míg kint a vihar tombolt, a bárkában a love-party!
 12. ahogy hetedik hónap [héber: Niszán17-én feneklett meg a nyugalomban élők hajója / úgy Jézus is a Niszán hónap 14-ei (páska) temetésére 3 napra rá, azaz 17-én hozta el feltámadása által az ÚJ ÉLETet

Jézus Krisztus dicsőséges személyében, befejezett megváltásában van az ÚJ, BŐVŐLKÖDŐ ÉLET! A bárka az Ő prófétikus előképe!

Bármennyire is “összecsapnak a hullámok” a fejed felett, bármennyire is tomboljon az “ítélet”idő, te csak maradj a Bárkában, és Ő tebenned marad, és ÉLNI fogsz Általa. (Jn 6:54-56)

Még ha a halál, pusztulás, kilátástalanság, nyomor, óriások és ítélet árnyékának völgyében is voltál, Benne, mikor mindennek vége biztonságban és békességben garantáltan a CSÚCSRA fogsz kerülni:

12+1.

ahogy a bárka az Ararát [héber: visszafordított átok, vagyis ÁLDÁS:-)] magaslatainak csúcsára helyezte mindazokat, akik Benne voltak / Isten  úgyanúgy téged is

“…Vele együtt a MENNYEI HELYEKRE ültetett Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban.

(Ef 2:6-7)

[♥]

noe cloud