SZÍVERŐSÍTŐ: Benjámin és az utolsó idők egyháza

sziverosito benjamin01

1. kör:

Legyen kegyelmes hozzád [adja neked kegyelmét, ki nem érdemelt támogatását, irántad való jóindulatát, kedvességét, javait] az Isten, fiam!” (1Móz 43:29b)

A Bibliában a neveknek nagy jelentősége van. Az Ige a nevekkel fejezi ki valaminek, valakinek a természetét, jelentőségét, életpályáját. Jézus pl. Yeshua (YHVH [=Isten] a szabadítás, a YHVH=vagyok, voltam, leszek), vagyis “Voltam, Vagyok, Leszek a szabadítás/od/otok. Ilyen a mi URunk!:-)

Mikor Jákób szeretett felesége, Ráhel a második fiát hozza a világra – mielőtt belehal a szülés által elszenvedett fájdalomba, gyötrelembe és végkimerültségbe – még utolsó leheletével elnevezi az éppen most született fiát Benoninak (ki hinné, hogy a jelentése = fájdalom, kimerültség, nyomorúság fia). És igazából ennyi, amit a most született fiú “saját maga érdemei” alapján érdemel! Semmi mást nem okozott az anyjának, csupán 9 hónapnyi “terhességet”, fájdalmat, gyötrődést és végkimerültséget… Így a saját “eddigi” teljesítménye alapján az éppen csak hogy elkezdett egész hátralevő életpályájára ennyit is érdemel.

Ahogy Benoni, úgy mi mindannyian a fájdalom, gyötrelem és a nyomorúság fiainak születünk, hogy végül a végkimerültségbe pusztuljunk bele. Ez az, amibe az eredenően bűnös “anya”természet szül. Valamint a “névadással” az életutunkat is erre determinálja.

DE!!!
(Annyira szeretem a Bibliának ezeket a “de”-jeit, amik a szomorú realitásba képesek reményt, hitet és ÉLETet hozni:-))

Lássuk akkor:
DE az apja Benjáminnak nevezte el/át a világra jöttet!
(Sztorit lásd a 1Móz 35:16-20-ban).

Mielőtt megnéznénk, hogy mit is jelent a név, és hogy így egyszersmind milyen természettel és életpályával is áldja meg az apja a gyereket gondoljunk csak bele a valós szituációba.
Mi is történik a sztoriban?

Jákob legkedvesebb, legszeretettebb felesége, akiért képes volt 14 évet dolgozni, akiről azonban kiderült, hogy meddő, de végül mégis fogant most mégis az életével fizet, a tulajdon életét adja azért, hogy ez a fiú világra jöjjön. Egy nagyon megindító, igazán szívszorító nagy szerelmi tragédiának vagyunk a szemtanúi…

De ekkor valami történik, mert ahelyett, hogy a szerető férj tiszteletben tartsa meghaló szerelmes szövetségesének utólsó szavait (a gyerek elnevezését), tulajdonképpeni végrendeletét, szembeszáll azzal!!! Sőt, most először nevezi el az apa a gyermeket (mind a 11 másik testvér esetében az anyák nevezték el a fiúkat).

A már nevével/ben elátkozott fiúval sem érdemei alapján bánik az apa. Nem haragszik rá, mert elvette tőle a legdrágábbat (Ráhelt), és nem tetézi a büntetését, hanem egy teljesen új nevet ad neki: LEGYEN BENJÁMIN! 😀

A Benjámin jelentése = a jobb kezem fia, vagy a jobb rész, hely, pozíció fia! A jobb kéz a hatalom, a tekintély, az erő, az uralkodás helye, ahogy a jobb rész is a kiemelkedésről beszél…

Mi is történik itt valójában?!

A Ráhel név jelentése = BÁRÁNY

Az Apa (Isten) az általa leginkább szeretettnek a halála árán, a Bárány [Ráhel] halála árán csak azért is új természettel áldja meg a jövevényt. Azt, aki érdemei, saját igazsága alapján csupán Benoni lenne (a fájdalom, gyötrődés, nyomorúság és végkimerülés fia), DE ki nem érdemelt módon, a legdrágábbja halála árán is egy új természetet és új, megkerülhetetlen, központi jelentőségű ÉLETpályát kap.

A Golgotai Bárány halálában ez a te életpályád!:-)

Ki nem érdemelt ÚJ TERMÉSZET, nyomorúság helyett JÓ HELY, kimerültség helyett bőséges ÉLET!

 

2. kör:

Benjáminra ezt mondta: Az ÚR szerelmese ő [♥], biztonságban lakik nála, oltalmazza őt mindenkor; hegyhátai között lakik“. (5Móz 33:12)

Amint az Jákob, Ráhel és Benjámin történetébe is bele van rejtve: Mennyei Apukánk legértékesebbje, leginkább szeretettje [Jézus Krisztus] halála árán van neked életed, de Ő mégse vet el emiatt, hanem inkább megáld téged!

(~Ráhel, a leginkább szeretett – akinek a neve “bárányt” jelent – halálába került a legkisebb fiú élete, az Apja mégis a “nyomorúság, fájdalom, kimerültség fiát” a “jobb kéz/jó rész fiának” nevezi át, új természettel áldva meg Benjámint ezzel!)

Nézzük meg, hogy hogyan is működik ez az áldás Benjámin életében:

  1. József [~Jézus előképe] a tíz testvér [~törvény] életének zálogát Benjámintól [~utolsó idők egyháza] teszi függővé  (1Móz 41:18-20)
  2. Jákob/az Apa semmi áron nem hajlandó megválni Benjámintól (1Móz 42:38-43:14)
  3. József mikor találkozik Benjáminnal, megáldja: Isten kegyelme legyen veled (1Móz 43:29b)
  4. József Benjámin miatt vezetteti be a saját házába, és vendégelteti meg a tíz testvért is (1Móz 43:16)
  5. József asztaláról kapják a kenyeret (lechem) és bort, amitől megmámorosodnak, de Benjámin 5x nagyobb adagot kap (1Móz 43:31-34)
  6. Benjámin az, akinek a gabonás zsákjába kerül József “jós” serlege (az uralkodás és kijelentés záloga) (1Móz 44)
  7. Benjámin a többi tíz testvérhez képest 5x annyi ruhát kap, ráadásul még 300 ezüstöt is

És generációkon átívelően:

a) Jákob áldásában: Benjámin ragadozó farkas (csúcsragadozó), reggel zsákmányt eszik, este prédát oszt (vagyis áldott és áldás másoknak) (1Móz 49:27)

b) Mózes áldásában: Benjámin az ÚR szerelmese, biztonságban lakik Nála, oltalmazza őt mindenkor (5Móz 33:12)

c) Benjámin része az Igéret földjének a legjava, a közepe, Jeruzsálemmel (az uralkodás és shalom-jóléttel) együtt

d) Saul, Izráel Istentől kapott első királya Benjámin törzséből való (sajnos ő eljátssza ezt, pedig Isten megerősítette volna a trónját örökre) (1Sám 9:1, 13:13)

e) Saulból Pállá lett apostol, az ÚSZ 3/4-ének szerzője, a “kegyelemből, hit által” hirdetője Benjámin törzséből való (Róm 11:1, Fil 3:5-7)

Nem semmi egy lista! De mitt is tett Benjámin mindezért?

SEMMIT!!! Ráhel halálakor az Apja, az Ő ki nem érdemelt szeretetéből ÚJ NEVET, új természetet és életet adott neki – ennyit.

Új neved van Krisztusban: BENJÁMINI NEMZEDÉK!

Az ÚR szerelmese! Ő védelmez téged, és 5x-ös [~kegyelem] áldásban járat téged a törvényi testvérekhez képest!

[♥]

sziverosito benjamin02