SZÍVERŐSÍTŐ: Jobb szövetség!

sziverosito 03

1. kör:

…”Ennek megfelelően egy jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus“… (Zsid 7:22; Károli)

Áldott az Örökkévaló Isten, aki új, minden korábbinál JOBB, örök és erős szövetséget (szerződést) kötött velünk az egyetlen tökéletes főpap, Jézus Krisztus által!

Mi több, Jézus ennek a velünk kötött új szövetségnek a kezese, biztosítéka, garantálója is lett egyben!

Belegondoltatok már valaha, hogy mit jelent ez…? Mit is csinál egy kezes? A kezes teljes körű felelősséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződő fél (azaz te és én) bármilyen oknál fogva nem vagy nem megfelelően teljesíti a kötelezettségeit, akkor ő, a kezes teljes mértékben felel, helytáll ezért HELYETTE(d/m)…!

Ajánlott Igeszakasz: Zsid 7:11 – 10:23

 

2. kör:

Ami a régi (Ó) szövetségben PARANCS volt, az számunkra ebben az Új, jobb szövetségben ÁLDÁS!

Ilyen Szövetséget fogok velük kötni azok után a napok után – mondja az Úr – törvényeimet a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe.” (Zsid 10:16, Egyszerű Fordítás)

Az Ószövetségi parancsolatok kemény, rideg kőtáblákon voltak – az emberek szívébe csak a “törvény cselekedete” (jó és rossz ismerete ~ lelkiismeret) volt beleírva.

Áldott az Örökkévaló Isten, aki az új szövetségben új szívet adott nekünk, és a parancsolatokat (a törvényt magát, nem csak az ismeretét) puha hússzívünkbe beleírta. (Róm 2:15 v.ö. 2Kor 3:3)

Többé már nem kell izzadnunk, hogy kívülről magunkra húzzuk ezeket valahogy, hanem haKrisztusban maradunk, ezeket gyümölcsként teremjük meg, mivel ez az újjászületett természetünk része! (Jn 13:34 v.ö. Gal 5:22)

Ezt az új, Krisztusi természetünket pedig hittel, Igei döntésekkel és megvallással tudjuk aktiválni (Krisztusban maradva persze – Jn 15:4-5, Jn 6:56)!

Az 1Móz:22-ben Isten miután megteremtette az embert, megáldotta, hogy szaporodjon és sokasodjon, ezzel aktivizálva a már beléjük helyezett természetet! Figyelemre méltó, hogy a szaporodjatok és sokasodjatok áldás ugyanabban a nyelvtani szerkeztben szerepel, mint a Tíz Ige

Áldd magadat az Igékkel, és aktivizáld ezzel az új teremtést, aki te vagy Krisztusban (pl én újjászületett ember vagyok, akinek nincs más Istene az egy igaz ÚrIstenen kívül, nem tartok bálványokat, nem veszem a számra hiába az Úr nevét, én már bementem a nyugalomba, tisztelem a szüleimet, nem lopok, nem ölök, nem paráználkodok, nem tanúskodok hamisan, és nem kívánom a másét)!

 

3. kör:

E pohár az új szövetség az Én vérem által – ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az Én emlékezetemre.” (Jézus, 1Kor11:25)

Milyen különleges új szövetséget, úgymond testamentumot kaptunk Jézusban!

A testamentum (szövetség) avagy végrendelet a végrendelkező halálával lép életbe. A végrendelet azt szabályozza, hogy mi legyen a hagyaték, az örökség sorsa – a végrendelkező ebben rendelkezik halála esetére mindenről, amije neki van, hiszen mindent hátrahagy.

Az új szövetség, amit Jézusban kaptunk, a kereszten, az Ő halálával lépett életbe (tehát az “újszövetség” nem a Máté 1:1-el kezdődik, hiába is nevezzük úgy, az csak tipográfiailag tartozik oda, viszont tartalmilag az még ószövetség).

Jézus az Ő önkéntes áldozatával mentett meg, vásárolt vissza minket, s ezzel “ÖRÖKRE TÖKÉLETESSÉ TETT” minket Isten szemében (Zsid 10:14)!!!

Végrendeletével pedig RÁNK hagyott MINDENT, AMIJE NEKI VOLT ezen a földön!!!

Az Ő végrendeletének a tartalma leírhatatlan, felfoghatatlan, felérhetetlen, felbecsülhetetlen! De még a formája is igen egyedi, eleven és különleges:

az Ő VÉRE egyszerre a végrendelet (1Kor11:25) és egyben az örökség valósága is abban van benne (“áldás pohara” 1Kor 10:16 – amiben van a bűnbocsánat és az örök élet)!

Krisztus végrendelete alapján mienk az áldások teljessége:

Mert valahány ígérete van Istennek, az mind Jézus Krisztus által vált „igen”-né! Ezért a végső „Ámen” is Őáltala lesz meg. Ez pedig rajtunk keresztül valósul meg, és Isten dicsőségére fog szolgálni.” (1Kor1:20)

Így legyen!0:-)

[♥]

 

red-wine-love