SZÍVERŐSÍTŐ: Szeressük egymást, gyerekek!

sziverosito szeressuk2mast

1. kör

Kedves gyermekeim, ne csak szavakkal szeressük egymást! Az isteni szeretet abban mutatkozik meg, amit teszünk“. (1Jn 3:18)

Örömteli, izgalmas és szívet melengető az Igébe nézni, az írott betű mögé látni, és meglátni Jézust, akiről szól. Ahogy olvassuk az Igét, észrevesszük, hogy a törvény csak parancsolni tudott, hogy tedd ezt, ne tedd azt, ugyanakkor meglátjuk azt is, hogy az Igazságon keresztüli Kegyelem (Jézus) életre vezető irányelveket mond számunkra.
Hogyan? Szeretetével.
Annyira szeret Isten, hogy odaadta Fiát értünk, ezzel önmagát.
Mert a SZERETET nem csak mondja, hogy szeret, hanem AD.
Szól és cselekszik
. Beszél és tesz.
Isten tanította népét, aztán jött és cselekedett.
Betöltötte az igazságát, hogy a bűn következménye a halál.
Meghalt helyettünk. Feltámadt, hogy velünk együtt éljen.

Amikor Krisztust tesszük életünk középpontjává azzal, hogy felismerjük és elismerjük Őt, és szemléljük az Ő dicsőségét, akkor átváltozunk az Ő Szelleme által Krisztus hasonlatosságára (2Kor 3:18).

A Krisztusi életvitel pedig MEGOSZTJA MAGÁT a többiekkel.
Nem felkínálja magát kihasználásra, hanem önként, szeretetből ad.
És ezáltal ő maga nem kevesebb lesz, hanem csak egyre több!
Mert “aki mást felüdít, maga is felüdül”
🙂 (Péld 11:25)

Mit tudunk adni?
Amink van
. Mosoly, jó szó, idő, közösség, ima, áldás, együttérzés, pénz, anyagi javak, tanács, karizma… vagy a karod izma:-)
Ajándékainknak, adottságainknak, jellemünk fejlődésének megfelelően.

Ahogy egyre többet és többet kapunk-veszünk át Jézusból, úgy egyre inkább Krisztus szeretete irányít és sürget bennünket (2Kor 5:15 – Károli: Krisztusnak szerelme szorongat minket. Azaz motivál, működtet, ösztönöz, mozgósít.)

Ugyanezt olvashatjuk (és élhetjük át Jézussal és Jézusban élve) az Efézus 4:15-16 alapján is.

“…az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől Őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az Ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.”

Mi EGY test vagyunk benne! Mindenki más és más, de mindenkire éppolyan szükség van!

Kapcsolódjunk hát egymáshoz – szeretetben!

Csodálatos, amikor felismerjük, hogy ahogy eddig gondolkodtunk, éltünk, az nem munkálja Isten akaratát, mi többre vagyunk elhívva, akkor kezdődik a nagy kaland, az igazi „életbe belevetem magam”. Mert tényleg bedobom magam, adom magam, ugyanakkor elindul egy vetés
Hagyom, hogy elhaljon az önző vágyam, Krisztus szeretetében járva, más épülésére, Isten dicsőségére, és kikel egy új életgyőztes, bőséges, a problémák felett uralkodó és az emberek felé szolgáló, egymást előbbre tartó, önmagunkat és másokat is felüdítő, szóval és tettel is szerető élet!

Éljünk!
Szeressünk – szóval és tettel!
Mert Ő előbb szeretett – szóval és tettel…
Szóval…?!?

Ő önmagát ADTA, ÉRTED, hogy te is magadat ADhasd!
ÉRTED?!?

2. kör

Kedveseim, Isten szeretetével kell szeretnünk egymást, mert ez a szeretet Istentől származik” (1Jn 4:7)

“…új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz Őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság“. (1Jn 2:8)

Szeressük egymást, szeressük egymástNa de HOGY? Amikor Ödön mindig a tyúkszememre lép, Gizike a kákán is a csomót keresi, Samu meg egyszerűen úgy ahogy van egy furabogárnak tűnik…? Hogyan tudjam azt a bizonyos X-et vagy Y-t szeretni, mikor ő olyan…
Milyen is?
És milyen vagyok én?

Isten mikor akarata szerint Krisztusban egy testté illesztett egybe minket, ehhez is megadta a segítséget! És az Ő megoldása Isteni, természetfeletti, ingyenes megoldás! Éspedig ez:
Ő – személyválogatás nélkül – mindenkinek oda ADJA, mindenkivel megosztja MAG(j)át! A Krisztusi természetet hordozó MAGát.

Ahogy az Írás is mondja: mert Isten úgy SZERETETT (a világot, az embereket, téged és engem), hogy egyetlen Fiát ADTA!!! Hogy aki hisz a Fiúban, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3:16)
Ő nem csak szeret, hanem Ő a szeretet MAG(j)a (1Jn 4:8), Ő nemcsak ad, Ő MAG(j)át adja. Folyamatosan.

Amikor befogadod Jézus Krisztust, az Ő megváltását, Ő mag(j)át adja: az életet – bőséges, újjászületett, örökké tartó, uralkodói életet. És az abban levő reproduktív potenciált, hogy te is ugyanilyen gyümölcsöt teremj. Hogy szeress (a Szent Szellem gyümölcse pedig: szeretet Gal 5:22).

Amikor elfogadod Isten szeretetét irántad, te is megtelsz szeretettel. Áldott leszel, hogy áldás legyél!

A szeretet szellemi valóságát hitbeli döntés által tudjuk áthozni a fizikai realitásba.

Minél inkább meg vagy győződve arról a nem (biztos, hogy) látható, de létező igazságról, hogy te egy szeretett személy vagy Benne, annál inkább képes vagy továbbadni, közvetíteni ezt a szeretetet másoknak.

Minél inkább felismered, hogy Ő téged saját érdemeid nélkül – sőt azok ellenére, Krisztus érdemeiért – szeret, annál inkább képes leszel másokat érdemeik nélkül – sőt azok ellenére is, Krisztusért – szeretni. Ezt velük megosztani, magadat adni.

A mennyek királyságában amikor te adsz, nem kevesebb lesz neked, hanem több ezáltal! Ahogy a kisfiúnak, aki a két halat és öt kenyeret adta, megosztotta – Jézussal a középpontban – sem lett kevesebbje, hanem tizenkét tele kosár maradt! Ugyanígy vagy te is mikor szeretsz: szavakkal és tettekel megosztod magad Krisztus érdemeiért. Tele lesznek a kosaraid, napjaid, az életed! Az élettel betelve lépsz majd tovább… 🙂

A szeretet azonban kétirányú, adásból és elfogadásból áll. Hiába adják, ha nem fogadják, és hiába vennék, ha nem adják. Fogadd el, vedd át Isten Krisztus befejezett megváltásában megmutattott szeretetét feléd, és azt add tovább! Ha nem fogadjuk, és/vagy nem adjuk megtörjuk a szeretet-kapcsolatot. Ez rajtunk áll.

Az Atya szeretetét Jézus kegyelmén és a Szent Szellem közösségén keresztül tapasztalhatod meg.

Állítsd Jézus Kristust az életed középpontjába, erősödj meg az Ő kegyelmében [érdemek nélküli irántad való szeretetében, támogatásában, jóságában] , és élvezd, ahogy a Szent Szellem bizonyságot tesz neked/benned Róla, arról amit Ő adott neked: az ő tulajdon, dicsőséges, áldott, egészséges, sikeres, szent életét!
Ő magára vette a tiedet, hogy te az Övét éld.

Itt a fizikai világban az Ő szeretete bennünk, illetve rajtunk keresztül „tárgyiasul” meg.

Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást” – mondja Jézus (Jn 13:35).
Nem álszent módon, nem üres udvariaskodásokkal, hanem tartalommal teli, kedves, bátorító szavakkal és tettekkel.

És amennyiben a továbbadás esetenként nehezebben menne, nagy kegyelméből Isten ad még nekünk egy további vezérelvet ehhez:

Arra tekintsünk “ami közös Benne és bennünk, hogy múlik a sötétség, és jön már a világosság!”

Igen, vannak még sötét területek bennünk, benned és bennem is, akárcsak a testvéredben. DE álljunk azzal a jóhiszeműséggel egymáshoz, azt tartsuk egymásról, hogy folyamatban van a változás, már múlik a sötétség életünk területein, egyre inkább világosabbak vagyunk, ahogy növekszik bennünk Jézus Krisztus kereszten elvégzett tökéletes és befejezett megváltásának ismerete, dicsősége, ragyogása!

Te csak légy türelemmel a testvéreddel (és magaddal is), lásd a hit szemeivel az új teremtést benne(d), és szeress szóval és tettel!

Erre pedig képesek vagyunk, mert a szeretet, Krisztus Szelleme ÉL bennünk (2Tim 1:7). Ezt kaptuk. Ezt is osztjuk meg!

Mondd ki velem együtt:
Isten Szelleme él bennem, lelkemen, testemen keresztül működik.
Élek!
Szóval, tettel: Szeretek!

Ámen

[♥]

sziverosito szeressuk1mast