BibliaTréning

REGISZTRÁLJ most, és végezd el ingyen az interaktív online BibliaTréninget!

Tanulj, növekedj, gyarapodj!

BT logo tansp vector

 Mi ez?

Szisztematikus és rendszerezett Biblia-tanulmányozás, előre meghatározott, átfogó tematika alapján haladva, részletekbe menően, mélységeiben és összefüggéseiben vizsgálva a Bibliával és az újszövetségi keresztény hitélettel kapcsolatos kérdéseket.

Témakörök listája (BibliaTréning tartalomjegyzék): itt

Reklámfilm:  http://youtu.be/HqtIGiROFQs

Hogy működik?

Minden regisztrált hallgatónak az általa regisztrált email-címre küldjük meg hetente (hét elején) a hozzáférést – online hallgatható és letölthető linkek formájában – a kb másfél órás aktuális heti leckéhez, amit a hét folyamán bármikor meghallgathat. A leckék egymásra épülnek, a BibliaTréning tartalomjegyzékében megadott tematika szerint. Ezt követően – igény és lehetőség szerint – lehetőségük nyílik a hallgatóknak arra is, hogy az adott témakör kapcsán felmerülő kérdéseiket Budapesten személyesen is feltegyék előre egyeztetett hétvégi konzultációk keretében. Az egész kurzus időtartama előreláthatóan egy-két év.

Kinek szól?

Mindenkinek. Legyél akár már 20 éve keresztény, akár frissen született, akár egy érdeklődő, aki csak most szeretné megismerni a keresztény hitet a Biblia alapján részletesebben, sőt, legyél akár magad is vezető, szolgáló, vagy alkalmi gyülekezeti látogató, sőt akár notóriózus gyülekezet-kerülő, hisszük, hogy életet találhatsz benne!

Miért fontos?

Keresztény testvéreink jókora része világszerte amiatt nem tölti be az elhívását, amiatt szenved, szorong, él megkötözöttségekben, amiatt nincs benne bibliai hit, illetve amiatt nincs benne igazi Krisztusi élet, mert nincs benne meg az igazság (az Ige – írott és testté lett Ige, utóbbit az előbbiből ismered meg) alapos ismerete…

A tanulás (az, hogy kitegyük magunkat a tanítói szolgálatnak) elengedhetetlen ahhoz, hogy
felnövekedjünk, érettségre jussunk, Krisztust jobban megismerjük és szilárdan belegyökerezzünk
megítéljünk mindenféle tanításokat, szellemeket, jelenségeket, az Istentől és nem Istentől való megnyilvánulásokat
– hogy legyőzzük a gonoszt a Szellem kardjával (az Ige forgatásával a szánkban) – márpedig ehhez előbb be kell vinnünk az Igét legalább a fejünkbe, de méginkább a szívünkbe
– mindenkor hitből éljünk, hogy ne a láthatók alapján, hanem a – nem látható, de olvasható – szellemi igazság alapján, avagy hitben járjunk – márpedig a hit hallásból van, ahhoz a Krisztus Igéjét hall(g)a(t)ni kell
szabadok legyünk – hiszen meg kell ismernünk az igazságot ahhoz, hogy az szabaddá tudjon tenni minket
tökéletesek legyünk és minden jó cselekedetre felkészítettek – hiszen:

Az egész Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített (2Tim 3:16).

Hálásak vagyunk az ÚRnak, hogy elhívást és tanítói szolgálati ajándékot adott arra, hogy beálljunk a résbe, és az Ő kegyelméből felkészíthessük a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus Testének építésére, hogy eljussunk mindannyian a hitnek és Krisztus megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelétől ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától és tévútra csábító ravaszságától, s hogy a – megismert – igazsághoz ragaszkodva fel tudjunk nőni szeretetben is mindenestől Őhozzá, aki a fej, a Krisztus! (Ef 4:12-15)

Hogy segít ez minket Krisztus minél alaposabb személyes megismerésében?

Jézus Krisztus maga a testté lett Ige. (Jn 1:1, 1:14)
Az egész Írás – mind az Ó-, mind az Újszövetség – Őróla szól! (Jn 5:39, Lk 24:27)
Nincs is annál fontosabb, hogy Őt meglássuk mindenben!

Ez a Bibliatréning most mégsem csak konkrétan Jézus felfedésére helyezi a hangsúlyt (erről a vasárnapi prédikációk és a Krisztust a középpontba kampány! szólnak a Szívbunkerben), hanem az alapok helyes lefektetésére, az ismeretek kibővítésére, a látásunk kitágítására, hogy a szellemi tej elsajátítását követően a Szent Szellem egyre jobban és jobban meg tudja eleveníteni nekünk Krisztust a teljes Írásból, mint mindent mindenben!
Gyönyörű kihívás ez, amit csak megkönnyít és előkészít a teológiai tisztaság, az alapos Igeismeret, az Igei igényesség és rendszer.

Ez a szívünk vágya ezzel a tréninggel, az Úr adja meg! Persze minden kijelentésnek mi sem vagyunk a birtokában, szóval a kérdések tisztázásán túl erre is szolgálnak a szombati konzultációk, ahol szívesen vesszük a tőletek érkező visszacsatolásokat, szükséges pontosításokat/helyreigazításokat!

Reméljük kedvet kaptál – Regisztrálj, és reklámozd bátran! Teljesen ingyenes! O:-)