Jézus

jesusgraf2

 

A Vagyok, Voltam, Leszek (YHVH). A Szabadító, a Szabadulás (Yeshua). Az Isten Fia, illetve az Isten maga. A Krisztus, a Messiás, a Felkent. A Megváltó. Az Üdvözítő. A testté lett Ige. A királyok Királya. Az urak Ura. A mindenség Ura. Az Út. Az Igazság. A Kegyelem. Az (örök) Élet. A Feltámadás. A Kezdet és a Vég. A világ Világossága. Az Élet kenyere. Az Isten Szentje. A Szentek Szentje. Az Igaz. Az Isten Báránya. Az Emberfia. Immánuel, az ÚR, aki velünk van. A Csodálatos Tanácsos. Az Erős Isten. Az Örökkévaló Atya. A Békesség Fejedelme. A Vőlegény. A Jó Pásztor. A Kőszikla. A Sarokkő. A Szeretett Fiú. Az Isten küldöttje. A Mester. A Tanító. A Főpap. A Gyógyulás, a Gyógyító. Az élő víz forrása. A Kiszolgálókirály. A Bölcsesség. Az első zsenge. Az elsőszülött a halottak közül. A második és utolsó Ádám. A hit szerzője és beteljesítője. A Pártfogó. Az első és az utolsó. Az örökké élő. Az igaz és hű tanú. Az Ámen. Isten teremtésének kezdete, eszköze és célja. A minden mindenben…

 

 

Ha még nem vagy személyes kapcsolatban Jézussal, mint szerető Uraddal és Szabadítóddal, kattints ide! 

 

 

Hogy tovább ápold a személyes kapcsolatodat Vele, válassz a szíved ápolását is szolgáló,  Krisztus valóságát feltáró alábbi tartalmak közül:

Váljon (sz)épülésedre!